Uwaga Nauczycielu!
Do każdego zestawu dołączono scenariusze lekcji języka polskiego z wykorzystaniem MEMOkart.


MEMOkarty MATURA – jęz. polski.

MEMOkarty jako nowatorskie rozwiązanie w procesie przygotowywania się do ważnych egzaminów, kończących pewien etap nauki, stały się istotnym uzupełnieniem wykorzystywanych do tej pory metod.
Rozwiązanie to łączy w sobie kilka bardzo znamiennych cech: poznawanie nowych zagadnień, przypominanie zapomnianych informacji, utrwalanie znanego i poznawanego materiału, powtarzanie w dowolnym zakresie, określenie własnych możliwości, uświadomienie umiejętności i luk.
Zestaw 1000 MEMOkart, czyli kartoników z pytaniami i odpowiedziami, zawiera pełnię wiedzy wymaganej na maturze z języka polskiego, zgodnie z aktualną podstawą programową. Zostały opracowane przez doświadczoną nauczycielkę języka polskiego i egzaminatorkę maturalną; opiekunami merytorycznymi tej publikacji są dwa renomowane warszawskie licea i akredytowany przez Kuratorium Oświaty ośrodek prowadzący kursy dla maturzystów. MEMOkarty, stworzone w oparciu o naukowe badania dotyczące szybkiego przyswajania wiedzy, dają możliwość przygotowania się do matury w sposób systematyczny i efektywny.
MEMOkarty MATURA – język polski. 1000 kart do samodzielnej nauki. Poziom podstawowy.
Autor: mgr Katarzyna Matusiak.
Konsultacja: mgr Marta Makowiecka, mgr Włodzimierz Taboryski, mgr Krzysztof Janczuk.
ISBN: 978-83-61734-01-7. Wydawnictwo ALBIUS, Warszawa 2011.
Cena: 55 zł ( w tym 5% VAT).

Zestaw zawiera następujące działy:
  1. opracowanie lektur i w tym literatura polska oraz literatura powszechna dla poziomów podstawowego i rozszerzonego,
  2. toposy w literaturze i w tym archetypowe postaci, motywy zdarzeń oraz figury ludzkiej egzystencji,
  3. reminiscencje w literaturze, sztuce, filmie i teatrze i w tym cytaty, adaptacje filmowe, adaptacje teatralne oraz dzieła sztuki.

Opieka merytoryczna:

Patroni: